UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phương án dự án con đường bộ đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức dự án 11.145 tỷ VNĐ đi theo cách thức phối kết hợp giữa dự án công cũng như đầu tư theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công tư (PPP) xuất hiện sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước.

dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được đề nghị đầu tư theo chiến thuật phối hợp giữa dự án công cũng như đầu tư PPP xuất hiện sự tham gia góp vốn của phòng nước 50%.bài viết liên quan : dự án công trình TNR Amaluna Trà Vinh ra mắt Bảng Báo Giá mới cho nhà đầu tư

trên hạ tầng liên tục về chiến thuật hướng con đường giữa Bộ hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) cũng như nhiều tỉnh đồng bằng dòng sông Cửu Long, dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài tầm 46,5 km, xuất hiện điểm đầu trên Km91+200 nối vào mặt đường tỉnh 978 nằm trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối tại Km137+700 nối với tuyến đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua TP.HCM Cà Mau, bên cắt ngang thời điểm một là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, thời gian qua, tỉnh Cà Mau sẽ phối với nhiều cơ quan, bộ phận liên quan nghiên cứu những chiến thuật dự án cùng với 3 kịch phiên bản được nêu ra để suy nghĩ, suy xét cũng như lựa chọn.

đầu tiên là dự án đi theo phương thức công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như không có sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước.

Thứ hai là dự án đi theo phân khúc đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như có sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước một nửa từ Ngân sách trung ương giúp đỡ, vốn do người mua thu xếp 1/2.

Thứ ba là đầu tư theo phân khúc đối tác công - tư (hợp đồng BOT) phối hợp cùng với dự án công. dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được bóc khiến 2 dự án thành phần: dự án công trình thành phần 3a đc đầu tư công (đầu tư các cầu rộng lớn và điểm giao khác mức, thực hiện vào giai đoạn 2021 - 2025; tổng mức dự án sơ bộ 2.730 tỷ đồng, sử dụng Chi phí trung ương giúp đỡ địa phương); dự án công trình thành phần 3b đầu tư đi theo cách thức hợp đồng BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự tham gia góp vốn của nhà nước 50% từ Ngân sách chi tiêu trung ương hỗ trợ, xấp xỉ 4.363 tỷ VNĐ (còn lại 50% khi là vốn quý khách tự thu xếp). thời gian hoàn vốn mang lại dự án công trình bộ phận 3b dự định là 15 năm 5 tháng; thời điểm thực hiện dự án công trình từ 2021 - 2024.

đi theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu định hình 3 chiến thuật đầu tư phân biệt để triển khai dự án dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào giai đoạn 2021 - 2025 theo phương thức cộng đồng hóa, đáp ứng khả năng khả thi, sức hút cũng như phát huy nguồn lực xã hội dự án kết cấu giao thông thì chiến thuật kết hợp giữa đầu tư công cũng như dự án theo phương thức công ty đối tác công - tư xuất hiện sự kết nối góp vốn trong phòng nước một nửa là khả thi nhất. phương án đầu tư này đã được các UBND địa phương liên hoàn bao gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau sẽ làm việc với Tỉnh ủy, UBND cũng như các sở ngành chi tiết của tỉnh Bạc Liêu về giải pháp dự án dự án công trình, liên hoàn hướng tuyến đường cũng như đã thành lập Ban lãnh đạo, Tổ giúp việc Ban lãnh đạo, mời các Chuyên Viên, những đơn vị chi tiết tham gia. chỉ huy 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã thống nhất ứng trước Chi tiêu địa phương để thực hiện các giấy tờ thủ tục sắp tới đầu tư và bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án công trình.bài viết liên quan : Gò Công có siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công sức hút đông đảo người mua

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Cà Mau chủ trì chuẩn bị dự án dự án công trình, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bạc Liêu đã liên hoàn ủng hộ việc giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền thực hiện dự án công trình. vì thế, nhằm đảm bảo phù hợp với chuẩn mực pháp luật về dự án công và dự án đi theo phân khúc công ty đối tác công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ Để ý đến giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án công trình.

đường đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là con đường trục dọc trong chốn Đồng bằng con sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thiết kế phát triển mạng mặt đường bộ đường cao tốc nước ta đến năm 2020 cũng như lý thuyết đến năm 2030. Việc dự án tuyến cao tốc này sẽ tham gia thông tuyến đường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, góp thêm phần hoàn toàn mạng lưới giao thông trong khu vực, tham gia nhiều trung tâm TP.HCM lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. cùng với, tham gia các cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng như Hà Tiên - Rạch giá - Bạc Liêu, cải thiện tình trạng ùn tắc cơ sở giao thông vào khu vực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tài chính - văn hóa - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.