đi lên căn nhà sống của TPHCM vào 10 năm qua về cơ bản sẽ đạt đc nhiều kết quả đáng kể, mỗi bước đáp ứng được nhu cầu về ngôi nhà ở theo mức gia tăng số lượng dân sinh.

tuy vậy, thời kỳ đi lên căn nhà sống tại TP. Hồ Chí Minh nhưng vẫn không đảm bảo đc thị hiếu không nhỏ về nhà sống có giá thấp, ngôi nhà ở xã hội, căn nhà ở phù hợp với khả năng đưa ra trả của người dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), dân sinh toàn TPHCM sẽ không giảm hơn 1,8 triệu con người, diện tích S căn nhà ở bình quân đầu người không nghỉ từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm tới (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục gia tăng 2 triệu con người. để đáp ứng nhu cầu ngôi nhà sống và khắc phục những tránh vào đi lên nhà ở 10 năm qua, TPHCM tiếp tục triển khai thực hành đề án “Xây dựng sự kiện phát triển căn nhà sống TPHCM thời kỳ 2021-2030”. đi theo đó, mục đích đặt ra, mang đến năm 2025, tổng diện tích mặt sàn nhà sống của TP. Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích S nhà ở bình quân đầu người khi là 23,5 m²/người (quy mô dân số dự định vào cuối năm 2025 là 10,1 triệu người).

đến năm 2030, tổng quy hoạch mặt nền nhà sống của thành phố đạt được 295 triệu m² sàn, diện tích nhà ở bình quân đầu người khi là 26,5 m²/người (quy mô dân sinh dự kiến trong thời điểm cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề bỏ ra hướng phát triển đa dạng các loại hình ngôi nhà ở, phong phú cách thức đầu tư để huy động những nguồn lực có sẵn cộng đồng.

Về đi lên căn nhà Thương mại dịch vụ, TPHCM khuyến khích công ty đầu tư vận dụng nhiều loại công nghệ mới mẻ vào xây lắp cũng như dùng những loại vật liệu quy hoạch hợp lý. Cơ quan chức năng giúp giải quyết những gian nan vướng bận rộn cho quý khách trong các việc cung cấp chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng bên bằng thiết kế chi tiết tỷ lệ 1/500. tăng nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực điều hành, thiết kế, đầu tư thiết kế, đi lên căn nhà ở. tiến hành nghiên cứu, thiết kế cũng như vận dụng nhiều loại nhà ở thân thiện với môi trường, yêu thích ứng cùng với biến đổi nhiệt độ, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hay tái chế nhiều nguồn khoáng sản đã sử dụng.
TPHCM cũng trở thành phát hành những cơ chế tăng tốc liên minh quốc tế; thu hút, hỗ trợ tài chính nhằm không nghỉ tính khả thi, tăng nhanh việc triển khai những dự án công trình dự án quy hoạch đi lên ngôi nhà ở theo cách thức đối tác doanh nghiệp công - tư (PPP) và bổ sung cập nhật trong danh mục những dự án lôi kéo đầu tư theo cách thức PPP của thành phố Hồ Chí Minh.

Về nhà ở xã hội, tiếp tục thực hành phong phú hóa những phương thức đầu tư quy hoạch căn nhà ở xã hội cho những người thu nhập thấp, nhà yếu dùng vốn bên cạnh ngân sách; ưu ái sử dụng vốn Ngân sách chi tiêu để đầu tư quy hoạch các nhà ở xã hội thuộc về ngôi nhà nước khiến cho thuê. Rà soát, sắp đặt vùng đất 20% khu đất ở trong những dự án công trình căn nhà ở Thương mại dịch vụ trên 10ha, để xúc tiến thực hiện dự án xây dựng, kiến tạo quỹ căn nhà xã hội mang đến thành phố; định vị địa chỉ và ưu tiên sử dụng nhiều quỹ đất nhà nước trực tiếp điều hành do các doanh nghiệp lớn đang dùng khiến ngôi nhà xưởng sản xuất tại các quận huyện nằm trong diện phải di chuyển trong các khu chế xuất, quỹ đất do nhiều cơ quan ngôi nhà nước hiện tại đang điều hành trực thuộc diện bố trí lại để đầu tư thiết kế ngôi nhà sống cộng đồng thuộc về ngôi nhà nước.

TPHCM luôn dự án thiết kế hay tổ chức đấu thầu lựa chọn bộ phận thực hành xây dựng đi theo cách thức BT giao dịch bằng vùng đất. TPHCM ưu tiên sắp đặt vốn Chi phí, tạo vùng đất sạch tại các khu vực ngoại thành dọc các trục giao thông chung, đặc biệt là các tuyến đường metro, những con đường vành đai để thực hành nhiều dự án ngôi nhà sống cộng đồng. sắp đặt vốn Ngân sách chi tiêu nhằm dự án thiết kế căn nhà sống cộng đồng thuộc sở hữu nhà nước, để giải quyết cho những hộ gia chủ nổi bậc khó khăn về nhà sống, không còn thuê căn nhà ở cộng đồng do công ty dự án thiết kế.

cùng với đó, để phát triển nhà sống riêng biệt do dân tự xây, TPHCM sẽ sẽ cải cách hành chánh, đơn giản thủ tục trong những việc cấp phép xây dựng; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, cung cấp tin xây dựng khái niệm căn nhà sống riêng biệt để người dân lợi ích trong công việc đầu tư xây dựng còn mới, nâng cao căn nhà ở theo nguyện vọng và khả năng.

đi theo đánh giá của rất nhiều chuyên gia quy hoạch khu đô thị, lên kế hoạch đi lên nhà ở của TPHCM vào giai đoạn đến rất chính xác cùng với nhiều giải pháp khả thi và hợp lý cho mỗi đối tượng. với giải pháp khiến này, TPHCM tiếp tục đạt được mục đích đảm bảo ngôi nhà sống mang đến người dân thành phố Hồ Chí Minh.