Học CNTT ở đâu? ra làm gì? trường nào đào tạo chất lượng nhất

khi chọn lựa ngành học công nghệ thông tin bạn sẽ có thắc mắc nên học ở đâu, ra trường làm gì, trường nào tập huấn cực tốt nhất. Vậy...